środek

środek
{{stl_3}}środek {{/stl_3}}{{stl_4}}[{{/stl_4}}{{stl_7}}ɕrɔdɛk{{/stl_7}}{{stl_4}}] {{/stl_4}}{{stl_4}}<{{/stl_4}}{{stl_37}}gen {{/stl_37}}{{stl_8}}-dka{{/stl_8}}{{stl_4}}> {{/stl_4}}{{stl_10}}m {{/stl_10}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_11}}1) {{/stl_11}}{{stl_4}}({{/stl_4}}{{stl_13}}punkt centralny{{/stl_13}}{{stl_4}}) {{/stl_4}}{{stl_35}}miasta{{/stl_35}}{{stl_4}}, {{/stl_4}}{{stl_35}}placu{{/stl_35}}{{stl_4}}, {{/stl_4}}{{stl_35}}pokoju {{/stl_35}}{{stl_14}}Mittelpunkt {{/stl_14}}{{stl_15}}m, {{/stl_15}}{{stl_14}}Zentrum {{/stl_14}}{{stl_15}}nt {{/stl_15}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}sam \środek {{/stl_22}}{{stl_14}}absoluter Mittelpunkt {{/stl_14}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}w środku {{/stl_22}}{{stl_14}}in der Mitte{{/stl_14}}{{stl_4}}, {{/stl_4}}{{stl_14}}[dr]innen {{/stl_14}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}w środku miasta {{/stl_22}}{{stl_14}}in der Stadtmitte {{/stl_14}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}w środku tygodnia {{/stl_22}}{{stl_14}}in der Mitte der Woche {{/stl_14}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}\środek ciężkości {{/stl_22}}{{stl_12}}fiz {{/stl_12}}{{stl_14}}Schwerpunkt {{/stl_14}}{{stl_15}}m {{/stl_15}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}\środek koła {{/stl_22}}{{stl_12}}mat {{/stl_12}}{{stl_14}}Kreismittelpunkt {{/stl_14}}{{stl_15}}m {{/stl_15}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_11}}2) {{/stl_11}}{{stl_4}}({{/stl_4}}{{stl_13}}wnętrze{{/stl_13}}{{stl_4}}) {{/stl_4}}{{stl_14}}das Innere {{/stl_14}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}do środka {{/stl_22}}{{stl_14}}hinein {{/stl_14}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}[zamknięty] od środka {{/stl_22}}{{stl_14}}von innen [abgeschlossen] {{/stl_14}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}poprosić kogoś do środka {{/stl_22}}{{stl_14}}jdn hereinbitten {{/stl_14}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}wejść do środka {{/stl_22}}{{stl_14}}hineingehen {{/stl_14}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_11}}3) {{/stl_11}}{{stl_4}}({{/stl_4}}{{stl_13}}możliwości {{/stl_13}}{{stl_13}}\środek transportu{{/stl_13}}{{stl_4}}) {{/stl_4}}{{stl_14}}Mittel {{/stl_14}}{{stl_15}}nt, {{/stl_15}}{{stl_14}}Mittelweg {{/stl_14}}{{stl_15}}m {{/stl_15}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}środki komunikacji/transportu {{/stl_22}}{{stl_14}}Verkehrs-/Transportmittel {{/stl_14}}{{stl_15}}ntPl {{/stl_15}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}środki zaradcze {{/stl_22}}{{stl_14}}Hilfsmaßnahmen {{/stl_14}}{{stl_15}}fPl {{/stl_15}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_11}}4) {{/stl_11}}{{stl_12}}lit {{/stl_12}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}środki wyrazu {{/stl_22}}{{stl_14}}Ausdrucksmittel {{/stl_14}}{{stl_15}}ntPl {{/stl_15}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_11}}5) {{/stl_11}}{{stl_4}}({{/stl_4}}{{stl_13}}forma działania{{/stl_13}}{{stl_4}}) {{/stl_4}}{{stl_14}}Mittel {{/stl_14}}{{stl_15}}nt, {{/stl_15}}{{stl_14}}Maßnahme {{/stl_14}}{{stl_15}}f, {{/stl_15}}{{stl_14}}Maßregel {{/stl_14}}{{stl_15}}f, {{/stl_15}}{{stl_14}}Vorkehrung {{/stl_14}}{{stl_15}}f {{/stl_15}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}\środek ostrożności {{/stl_22}}{{stl_14}}Vorsichtsmaßnahme {{/stl_14}}{{stl_15}}f {{/stl_15}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}środki przymusu {{/stl_22}}{{stl_14}}Druckmittel {{/stl_14}}{{stl_15}}ntPl {{/stl_15}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}przedsięwziąć {{/stl_22}}{{stl_4}}[{{/stl_4}}{{stl_60}}lub {{/stl_60}}{{stl_49}}znaleźć{{/stl_49}}{{stl_4}}] {{/stl_4}}{{stl_22}}środki{{/stl_22}}{{stl_4}}, {{/stl_4}}{{stl_22}}aby ... {{/stl_22}}{{stl_14}}Mittel und Wege finden {{/stl_14}}{{stl_4}}[{{/stl_4}}{{stl_60}}lub {{/stl_60}}{{stl_32}}Maßnahmen ergreifen{{/stl_32}}{{stl_4}}]{{/stl_4}}{{stl_4}}, {{/stl_4}}{{stl_14}}um ... {{/stl_14}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_11}}6) {{/stl_11}}{{stl_4}}({{/stl_4}}{{stl_13}}sposób przekazywania informacji{{/stl_13}}{{stl_4}}) {{/stl_4}}{{stl_14}}Mittel {{/stl_14}}{{stl_15}}nt {{/stl_15}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}środki masowego przekazu {{/stl_22}}{{stl_14}}Massenmedien {{/stl_14}}{{stl_15}}ntPl {{/stl_15}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_11}}7) {{/stl_11}}{{stl_12}}jur {{/stl_12}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}\środek prawny {{/stl_22}}{{stl_4}}[{{/stl_4}}{{stl_60}}lub {{/stl_60}}{{stl_49}}odwoławczy{{/stl_49}}{{stl_4}}] {{/stl_4}}{{stl_14}}Rechtsmittel {{/stl_14}}{{stl_15}}nt {{/stl_15}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}\środek prewncyjny {{/stl_22}}{{stl_14}}Präventionsmaßnahme {{/stl_14}}{{stl_15}}f {{/stl_15}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}środki zabezpieczające {{/stl_22}}{{stl_14}}Sicherheitsvorkehrungen {{/stl_14}}{{stl_15}}fPl {{/stl_15}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_11}}8) {{/stl_11}}{{stl_4}}({{/stl_4}}{{stl_13}}preparat chemiczny{{/stl_13}}{{stl_4}}) {{/stl_4}}{{stl_14}}Mittel {{/stl_14}}{{stl_15}}nt {{/stl_15}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_11}}9) {{/stl_11}}{{stl_4}}({{/stl_4}}{{stl_13}}lek{{/stl_13}}{{stl_4}}, {{/stl_4}}{{stl_13}}substancja{{/stl_13}}{{stl_4}}) {{/stl_4}}{{stl_14}}[Arznei]Mittel {{/stl_14}}{{stl_15}}nt; {{/stl_15}}{{stl_12}}med {{/stl_12}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}\środek antykoncepcyjny {{/stl_22}}{{stl_14}}[Empfängnis]Verhütungsmittel {{/stl_14}}{{stl_15}}nt, {{/stl_15}}{{stl_14}}Kontrazeptivum {{/stl_14}}{{stl_15}}nt; {{/stl_15}}{{stl_12}}med {{/stl_12}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}\środek dopingujący {{/stl_22}}{{stl_14}}Aufputschmittel {{/stl_14}}{{stl_15}}nt, {{/stl_15}}{{stl_14}}Stimulantium {{/stl_14}}{{stl_15}}nt {{/stl_15}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}\środek konserwujący {{/stl_22}}{{stl_14}}Konservierungsmittel {{/stl_14}}{{stl_15}}nt; {{/stl_15}}{{stl_12}}med {{/stl_12}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}\środek nasenny {{/stl_22}}{{stl_14}}Schlafmittel {{/stl_14}}{{stl_15}}nt, {{/stl_15}}{{stl_14}}Hypnotikum {{/stl_14}}{{stl_15}}nt; {{/stl_15}}{{stl_12}}med {{/stl_12}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}\środek przeciwbólowy {{/stl_22}}{{stl_14}}Schmerzmittel {{/stl_14}}{{stl_15}}nt, {{/stl_15}}{{stl_14}}Analgetikum {{/stl_14}}{{stl_15}}nt; {{/stl_15}}{{stl_12}}med {{/stl_12}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}\środek uspokajający {{/stl_22}}{{stl_14}}Beruhigungsmittel {{/stl_14}}{{stl_15}}nt, {{/stl_15}}{{stl_14}}Sedativum {{/stl_14}}{{stl_15}}nt; {{/stl_15}}{{stl_12}}chem {{/stl_12}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}\środek wiążący {{/stl_22}}{{stl_14}}Bindemittel {{/stl_14}}{{stl_15}}nt; {{/stl_15}}{{stl_12}}med {{/stl_12}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}\środek wymiotny {{/stl_22}}{{stl_14}}Brechmittel {{/stl_14}}{{stl_15}}nt, {{/stl_15}}{{stl_14}}Emetikum {{/stl_14}}{{stl_15}}nt {{/stl_15}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_11}}10) {{/stl_11}}{{stl_22}}środki {{/stl_22}}{{stl_37}}Pl {{/stl_37}}{{stl_4}}({{/stl_4}}{{stl_13}}zasoby{{/stl_13}}{{stl_4}}) {{/stl_4}}{{stl_14}}Mittel {{/stl_14}}{{stl_15}}ntPl {{/stl_15}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}\środek finansowe {{/stl_22}}{{stl_4}}[{{/stl_4}}{{stl_60}}lub {{/stl_60}}{{stl_49}}pieniężne{{/stl_49}}{{stl_4}}] {{/stl_4}}{{stl_14}}Geldmittel {{/stl_14}}{{stl_15}}ntPl, {{/stl_15}}{{stl_14}}finanzielle Mittel {{/stl_14}}{{stl_4}}[{{/stl_4}}{{stl_60}}lub {{/stl_60}}{{stl_49}}bez środków do życia{{/stl_49}}{{stl_4}}] {{/stl_4}}{{stl_14}}mittellos {{/stl_14}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_11}}11) {{/stl_11}}{{stl_12}}ekon {{/stl_12}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}środki obrotowe/płynne {{/stl_22}}{{stl_14}}Umsatzmittel {{/stl_14}}{{stl_4}}[{{/stl_4}}{{stl_60}}lub {{/stl_60}}{{stl_32}}Umlauf-{{/stl_32}}{{stl_4}}] {{/stl_4}}{{stl_15}}ntPl {{/stl_15}}{{stl_14}}/flüssige Mittel {{/stl_14}}{{stl_15}}ntPl {{/stl_15}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}środki trwałe {{/stl_22}}{{stl_14}}fixes Kapital {{/stl_14}}{{stl_15}}nt, {{/stl_15}}{{stl_14}}Sachanlagen {{/stl_14}}{{stl_43}}Pl {{/stl_43}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_11}}12) {{/stl_11}}{{stl_63}}cel{{/stl_63}}{{stl_18}} uświęca środki {{/stl_18}}{{stl_14}}der Zweck heiligt die Mittel {{/stl_14}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_63}}cudowny{{/stl_63}}{{stl_18}} \środek {{/stl_18}}{{stl_14}}Wundermittel {{/stl_14}}{{stl_15}}nt {{/stl_15}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_63}}złoty{{/stl_63}}{{stl_18}} \środek {{/stl_18}}{{stl_14}}die goldene Mitte{{/stl_14}}{{stl_4}}, {{/stl_4}}{{stl_14}}der goldene Mittelweg {{/stl_14}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_18}}nie {{/stl_18}}{{stl_63}}przebierać{{/stl_63}}{{stl_18}} w środkach {{/stl_18}}{{stl_14}}in seinen Mitteln nicht wählerisch sein {{/stl_14}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_18}}użyć wszystkich środków {{/stl_18}}{{stl_14}}alle Hebel in Bewegung setzen {{/stl_14}}

Nowy słownik polsko-niemiecki. 2014.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • środek — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. środekdka {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} miejsce usytuowane centralnie względem otaczających je obiektów, które tworzą koło lub przypominają koło; punkt centralny, centrum :… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • środek — m III, D. środekdka, N. środekdkiem; lm M. środekdki 1. «miejsce mniej więcej jednakowo oddalone od końców przedmiotu, od krawędzi określonej powierzchni; część środkowa przedmiotu, powierzchni, punkt centralny, centrum; część środkowa odcinka… …   Słownik języka polskiego

 • środek — 1. Państwo Środka «Chiny»: Władze chińskie dopięły swego: Tybet uznano w zasadzie za wewnętrzną sprawę Państwa Środka. Polityka 21/2000. 2. Złoty środek «pośredni stopień między dwiema skrajnościami, rozwiązanie kompromisowe»: Prawdziwą… …   Słownik frazeologiczny

 • środek lokomocji — {{/stl 13}}{{stl 7}} urządzenie techniczne umożliwiające przenoszenie z miejsca na miejsce osób i towarów; środek transportu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Samolot należy do najszybszych i najbezpieczniejszych środków lokomocji. Powietrzne, naziemne… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • złoty środek — {{/stl 13}}{{stl 7}} umiarkowana, pośrednia możliwość, przeciwieństwo skrajności; umiar, kompromis : {{/stl 7}}{{stl 10}}Grunt to znaleźć, odkryć, wybrać złoty środek. Szukał złotego środka w wychowaniu dziecka. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • ciężkość — Środek, punkt ciężkości «rzecz najważniejsza, istota czegoś; punkt centralny, centrum, ośrodek czegoś»: (...) od początku 1919 r. punkt ciężkości działań dyplomacji polskiej wyraźnie zaczął się przesuwać do Paryża, gdzie rozpoczynała obrady… …   Słownik frazeologiczny

 • koło — I n III, Ms. kole; lm D. kół 1. «część płaszczyzny ograniczona okręgiem; w terminologii matematycznej: zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których odległość od ustalonego punktu, zwanego środkiem koła, jest mniejsza lub równa danej liczbie… …   Słownik języka polskiego

 • kwas — m IV, D. u, Ms. kwassie; lm M. y 1. «substancja kwaśna; kwaśny smak; kojarzący się z tym smakiem zapach» Kwas kapuściany, naturalny. Czuć kwas. Czuć kwasem. ∆ Kwas chlebowy «musujący napój chłodzący przyrządzony z osłodzonej wody z dodatkiem… …   Słownik języka polskiego

 • równik — m III, D. a, N. równikkiem; lm M. i «teoretyczna linia przecięcia powierzchni kuli ziemskiej płaszczyzną prostopadłą do osi ziemskiej i przechodzącą przez środek Ziemi; jest największym równoleżnikiem, dzieli Ziemię na półkulę północną i… …   Słownik języka polskiego

 • sól — ż V, DCMs. soli; lm M. sole, D. soli, N. solami 1. «skała osadowa pochodzenia chemicznego składająca się głównie z halitu; bezbarwny, przezroczysty minerał powstający wskutek odparowywania płytkich zatok morskich i słonych jezior; używana głównie …   Słownik języka polskiego

 • woda — ż IV, CMs. wodzie; lm D. wód 1. «tlenek wodoru, ciecz bezbarwna, bez zapachu i smaku, rozpowszechniona w przyrodzie; niezbędny składnik organizmów żywych» Brudna, czysta, mętna, przezroczysta woda. Ciepła, gorąca, zimna woda. Woda pitna,… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”